Вход в системата за изпити
СФО - Втора сесия 2016-2017Професионален колеж - Био Фит - фон_1

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ІІ  курс, втора сесия, задочна форма на обучение

2016 – 2017 учебна година

program.biofitcollege.com

За Нас

Частен професионален колеж „БИО ФИТ”, гр. София провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация и валидиране по:

Професия, Треньор , специалност: по вид спорт.

Професия, Инструктор по фитнес, специалност: Фитнес

Обучението се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката през 2010 г.
В период от 2 години, след завършено средно образование, в задочна и самостоятелна форма на обучение, и три месеца за провеждане на процедурите по валидиране. Задочната форма включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по предмети съгласно учебния план. Занятията и изпитите се организират в сесии. Те включват обзор на съдържанието по съответния предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по предмети в обявения учебен план.
Валидирането се провежда чрез съпоставяне на придобити професионални знания, умения и компетентности с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по конкретната професия.

Направи правилния избор за инвестиция в твоето бъдеще.
Unsplashed background img 2

assignment

Програма

Програмата ни включва предмети като анатомия, физиология, биохимия, спортна психология и др. Осигуряваме диплома по американската система C. O. R. F. I. T. и комплект документи EUROPASS.

group

Преподаватели

Нашия екип е съставен от дългогодишни преподаватели в НСА "Васил Левски". Възползвайте се от знанията и опита
на най-добрите специалисти
в областта на спорта.

settings

Материална База

Колежът разполага с две учебни зали, фитнес център, зала за функционално-координационна тренировка, кардио-зала, салон, плувен басейн и СПА център, лекарски и диагностичен кабинет.

Ние предлагаме качествено обучение и бърза реализация!
Unsplashed background img 3