Професионален Колеж по Спорт
"БИО ФИТ"Професионален колеж - Био Фит - фон_1

За Нас

Частен професионален колеж „Био Фит”, гр. София провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация и валидиране по:

Професия, Треньор, специалност: по вид спорт.

Професия, Инструктор по фитнес, специалност: Фитнес

Обучението се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката през 2010 г.
В период от две учебни години, след завършено средно образование, в задочна и самостоятелна форма на обучение.

Валидирането се извършва до 3 месеца, при провеждане на изискваните процедури от Министерството на образованието и науката.

Задочната форма включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по предмети съгласно учебния план. Занятията и изпитите се организират в сесии. Те включват обзор на съдържанието по съответния предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по предмети в обявения учебен план. Задължително е присъствието за изучаване на техниките на тренировъчните упражнения - практика (провежда се в учебно-тренировъчната база на колежа).

Валидирането се провежда чрез съпоставяне на придобити професионални знания, умения и компетентности с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по конкретната професия.

 

Колеж по спорт "Био Фит" притежава собствено разработена система за спортна подготовка - "JK Fit Motion" със запазени авторски права и най-добре оборудваната учебно-тренировъчна база в България (спортен комплекс Наутилус) с авторски уреди и съоръжения, позволяващи възможно най-качествено провеждане на практическите занимания от учебния процес.

Колежът е издател на  учебно-методически помагала по фитнес и кондиционна подготовка ("Фитнесът", "Кондиционната подготовка във волейбола"  и др. както и на електронни учебници по Фитнес и Кондиционна подготовка) и притежава правата за използване на учебните помагала (преведени на български език) и обучение на фитнес инструктори на територията на Европа по системата на Американската школа по фитнес и силова подготовка - C.O.R.F.I.T. (USA). 

Колежът има правото сам да избира самостоятелно преподаватели измежду най-добрите специалисти в България и чужбина в областа на спорта и фитнеса - хабилитирани преподаватели от НСА, Медицинска Академия и др.

Това прави Колеж по спорт "Био Фит"  най-престижното учебно заведение в България, за изучаване на двете специалности - фитнес и кондиционна подготовка.

Направи правилния избор за инвестиция в твоето бъдеще.
Unsplashed background img 2

assignment

Програма

Програмата ни включва предмети като анатомия, физиология, биохимия, спортна психология, фитнес, кондиционна подготовка, аеробика и гимнастика, български народни хора, кинизитерапия, масаж и др.

Осигуряваме диплома по американската система C. O. R. F. I. T., българската тренировъчна система "JK Fit Motion" и комплект документи EUROPASS.

group

Преподаватели

Нашия екип е съставен, преди всичко, от дългогодишни преподаватели в НСА "Васил Левски". Възползвайте се от знанията и опита
на най-добрите специалисти в областта на спорта.

settings

Материална База

Колежът разполага с две учебни зали, фитнес център с разнообразни машини и свободни тежести, зала за функционално-координационна тренировка, кардио-зала с голямо разнообразие от уреди и машини за циклична дейност, салон за гимнастика и аеробни занимания, плувен басейн и спортно-възстановителен център, кинезитерапевтичен и медицинско- диагностичен кабинет, офисна част, спортен магазин, барче със спортно-възстановителни храни и напитки.

Колеж по спорт "Био Фит" разполага с най-добре оборудваните спортни зали за кондициона и фитнес подготовка в България. В тях се провежда практическата част от обучението в колежа - виж JK GYM Nautilus".

Ние предлагаме качествено обучение и бърза реализация!
Unsplashed background img 3