Топ 10 колежани

  • Тодор Миков
  • Симона Петкова
  • 10 точки
  • Александра Гъркова
  • Виделина Пеева
  • Николай Димитров 380 точки