Регистрация за курс за професионално обучение

  • Попълване на лични данни
  • Избор на професия

До
Директора на
Частен професионален колеж по спорт "Био Фит"
1404 София, кв. Манастирски ливади, жк Бокар 33

Заявление

от

 

Уважаема г-жо Директор,

Желая да бъда записан(а) в следващото издание на курса за професионално обучение на следната тематика:


Дата на подаване: 14.07.2024 г.

ПОДАТЕЛ: