Регистрация за курс за професионално обучение

Записването ще работи от м. октомври 2020 г.