Курс за инструктори по силов фитнес C.O.R.F.I.T.

C.O.R.F.I.T. е съкратеното наименование на Континенталната организация на регистрираните фитнес инструктори и треньори, основана в САЩ през 1982 г. от Глен Кънингам (Glen D. Cunningham). Основателят на тази организация е и автор на едноименната система за силова подготовка, чието успешно завършване приключва с получаването на сертификат C.O.R.F.I.T.

През 2005 г. основателя на спортен колеж „Био Фит“ проф. Юлиан Карабиберов постига споразумение с Глен Кънингам да провежда обучение по тази система в Европа.

Продуктът на тази интеграция е настоящият курс по силов фитнес, чрез който обучаващите се придобиват свидетелство за професионална квалификация, част от професията „инструктор по фитнес“ и правоспособност за практикуване на професията инструктор по фитнес, придружена със сертификат C.O.R.F.I.T.

Най-силната страна на курса и ползата за обучаващите се е усвояването на техниката на изпълнение на силовите упражнения с тежести и на машини, мерките за безопасност при трениране, пазене, дишане, принципи и методи на силова тренировка и др.

Курс по силов фитнес — теория

Теоретичната част на курса се провежда чрез самостоятелна форма на обучение. Могат да се използват учебниците на Глен Кънингам (преведени на български език от преподавателката по английски език в НСА Вера Кондева, без редакция), както и други помагала, налични в магазина на колежа.

Курс по силов фитнес — практика

Практическата част на курса се включва обучение по следните елементи:

  • техниката на изпълнение на силови упражнения за всички основни мускулни групи
  • работа в ексцентричната и концентричната фаза на мускулните усилия
  • дишане, пазене, мерки за безопасност
  • методи и принципи на тренировка
  • разгряване и отгряване
  • работа с клиенти и др.

Посещението на практическите занимания е задължително. Занятията се провеждат по предварително утвърден график в JK PRO GYM и се ръководят от сертифициран от C.O.R.F.I.T. фитнес инструктор.

Завършване и изпит за сертификат C.O.R.F.I.T.

Обучението предвижда тримесечен срок за усвояване на материала. Приключването на курса става с полагането на изпит по теория и практика, провеждан в Колеж по спорт „Био Фит“. Успешно завършилите курса получават сертификат C.O.R.F.I.T. и удостоверение професионална квалификация, част от професията „помощник-инструктор по фитнес“ към Министерството на образованието и науката.

Начало на курса: 16.09.2023

Продължителност: 1 месец

График на провеждане:

Теория (ПРОВЕЖДА СЕ САМОСТОЯТЕЛНО/ ДИСТАНЦИОННО/ ОНЛАЙН): 16.09.2023 г.
Практика 1 (присъствено в София): 23.09.2023 – 24.09.2023
Практика 2 (присъствено в София): 30.09.2023 – 01.10.2023

Цена

ОбучениеЦена
Групов курс850 лв.
(в цената са включени учебниците към курса)
Индивидуален курс1350 лв.
(в цената са включени учебниците към курса)
Индивидуални курсове се провеждат след предварителна беседа.

Записване

  • На място: в канцеларията на колежа (пон-пет, 10:00 до 14:00 ч.)
  • По телефона: 0876 306 705 (пон-пет, 10:00 до 14:00 ч.)
  • По email: hello@biofitcollege.com
  • Онлайн: кликнете тук

Често задавани въпроси

Колко време продължава курсът за сертификат C.O.R.F.I.T.? Какъв е срокът за записване?

Курсът продължава около месец, като трябва да бъде завършен в срок най-много от 2 месеца след записването.

Какво включва програмата на курса?

Програмата включва практически занимания, свързани с обучение в техниката на изпълнение на силови упражнения за всички основни мускулни групи, работа в ексцентричната и концентричната фаза на мускулните усилия, дишане, пазене, мерки за безопасност, методи и принципи на тренировка, разгряване и отгряване, работа с клиенти и др.

Нуждая ли се от предварително обучение или други документи/сертификати, за да се запиша за курса?

За записването на курса не са необходими документи и сертификати, но е предвидена предварителна беседа-разговор с кандидата с цел установяване на потенциалните му възможности и професионални интереси.

Какъв точно изпит/изпити се полагат при завършването?

Изпитът има два компонента:
практически, на който се показват компетенции относно техническото изпълнение на силовите упражнения, и
теоретичен под формата на утвърден от C.O.R.F.I.T. (USA) тест, състоящ се от 30 да/не въпроса; въпроси, свързани с методиката на тренировка и задание за изработване на тренировъчна и хранителна програма на трениращ със специфични нужди.

Какви документи получавам при завършването и с каква валидност? Трябва ли да подновявам сертификата/дипломата през определен период?

Сертификатите които се получават са оригинални, американски, утвърдени от C.O.R.F.I.T. (USA), заверени с печат на Колеж по спорт „Био Фит“, по силата на договорка със собственика на курса Глен Кънингам. За момента не се предвиждат времеви ограничения за валидност на сертификатите.

Каква реализация мога да постигна след курса и къде мога да приложа наученото?

Реализацията на завършилите курса е в областта на фитнеса и кондиционната подготовка в спорта.
Сертифицираните персонални треньори и фитнес инструктори, могат да реализират придобитите знания и умения във фитнес зали и студия, спортни центрове и комплекси, като персонални треньори, работещи с клиенти в домашни условия, управление на тренировъчния процес на фитнес любители и професионални спортисти, като ръководители на групови занимания с различна спортна насоченост и др.
Курсът C.O.R.F.I.T. е известен в цял свят, но въпреки това ви съветваме да проверите на място в съответната държава и фитнес център дали ще бъде приет за валиден.

СЕРТИФИКАТИ