Онлайн обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при спортен колеж ‘Био Фит’ е създаден в услуга на набиращата популярност дисциплина „обучение за цял живот“ (lifelong learning), която предоставя възможност на хората в активна възраст да усвояват постоянно допълнителни знания и да разширяват обхвата на своите компетентности, за да подобряват своето професионално развитие и да повишават своите приходи.

Интерактивните онлайн курсове, предлагани от Центъра за професионално обучение са на разнообразна тематика и с различна продължителност. Като правило, за да запишете този тип курсове, не е необходимо предварително кандидатстване или доказване на знания; нужно е само да сте мотивирани да ги завършите! Повечето курсове са самостоятелни, но има и такива, които се предлагат на модули.

Важно е да знаете, че за разлика от курсовете за придобиване на професионална квалификация, курсовете за професионално обучение при колежа могат да бъдат записвани по всяко време и при тях няма ограничения във времето, необходимо за цялостното им покриване. Това ви дава възможност да усвоявате нови знания с удобно за вас темпо и според индивидуалната ви натовареност.

Познанията, които ще усвоите по време на всеки курс, организиран от ЦПО, се проверяват в неговия край чрез онлайн изпит. След като завършите успешно избрания от вас курс, ще получите сертификат от колежа, който с гордост ще можете да впишете във вашето CV и да сложите в рамка на работното си място.

Списък на онлайн курсовете


Разгледайте също така: