Обучение за професионална квалификация

Прием на документи за 2020/2021 учебна година

Приемът за учебната 2020/2021 г. приключи. Очаквайте повторното активиране на регистрационната форма за следващата учебна година през 2021 г.