Обучение за професионална квалификация

Прием на документи за 2022/2023 учебна година

  • Попълване на лични данни
  • Избор на професия
  • Изпращане

До
Директора на
Частен професионален колеж по спорт "Био Фит"
1404 София, кв. Манастирски ливади, жк Бокар 33

Заявление

от

 

Уважаема г-жо Директор,

Моля да бъда приет(а) в Іви курс, самостоятелна форма на обучение за учебната 2024/25 г. при Частен професионален колеж по спорт "Био Фит" гр. София по следната програма:

Запознат(а) съм с учебния план, графика на учебния процес и начина на завършване. Прилагам копия на необходимите документи:
• лична карта;
• свидетелство за завършено средно образование;
• медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която желая да се обучавам, не ми е противопоказна.

Декларация съгласно Закона за защита на личните данни

При необходимост се ангажирам да представя без ненужно забавяне допълнителна информация във връзка с моята кандидатура.

Дата на подаване: 11.04.2024 г., 11:03 ч.

ПОДАТЕЛ: