Обучение за треньор по волейбол

Частен професионален колеж по спорт „БИО ФИТ“ гр. София организира обучение с двугодишен срок за придобиване на IV степен на професионална квалификация по професията „Треньор — по волейбол“. Получената диплома дава правото на практикуване на професията „Треньор по волейбол“ в Република България и страните от Европейския съюз.

Важно: настоящият документ съдържа специфична информация за обучението по специалност „Треньор по волейбол“. Освен нея ще намерите важна информация за нормативната уредба и програмите за обучение в статията „Професионална квалификация — обща информация

Правно основание

Обучението се провежда съгласно РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на IV степен на професионална квалификация, утвърдена със Заповед №РД10/17.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението приключва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Статутът на професията „треньор по вид спорт“ е уреден съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС), които се определят от Министерството на образованието и науката, и се специфицират поотделно със нарочни заповеди на Министъра.

Държавните образователни изисквания по отношение на професиите в област „Спорт“ са публикувани в сайта на МОН. Актуалният статут на професията „треньор по вид спорт“ е дефиниран в НАРЕДБА № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“, публикувана в Държавен вестник брой 77 от 2018 г.

По силата на регламента на МОН и след успешно преминаване на курса за кондиционна подготовка и полагане на държавен изпит, колежаните получават свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН) и придобиват право на практикуване на професия по направление 813 (Спорт), професия с код 813030 „Треньор“, специалност 8130301 „По вид спорт“ — „Кондиционна подготовка“. Освен свидетелството за професионална квалификация, завършилите получават и Приложение към сертификат Europass.


Форма на обучение

Обучението се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение (СФО) е неприсъствена форма на обучение, при която колежаните се подготвят самостоятелно и полагат изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност. Изпитите се провеждат дистанционно/онлайн. За всеки учебен предмет на колежаните предварително се осигуряват въпросници с препоръчителната литература.

ПРАКТИКА: Към всеки семестър се организират задължително-присъствени практически занимания в следните форми:

 • Онлайн практика: онлайн практически лекции по време на семестъра.
 • Производствена практика: практически часове към клубове по волейбол, в зависимост от вашето местоживеене .
 • Присъствена практика: практически занятия в базата на колежа в София.

Главни преподаватели

Георги Петров

Започва да тренира волейбол на 12 години в Левски – Спартак. През годините се развива и утвърждава като капитан на отбора. Завършва спортната си кариера на 41 години. Като треньор работи в България и чужбина. Печели националните купи на Кипър, България, Турция и Русия. Завършва НСА с образователна и научна степен доктор.

От 2017г. и понастоящем работи в Локомотив Новосибирск с младежи U23, като всяка година е медалист, от които 4 пъти златен.

Още успехи:

 • 2010 II място на европейско за младежи
 • 2012 IV място на Световната Лига мъже
 • 2012 IV място на Олимпийските Игри Лондон
 • 2013 II място в Шампионската Лига
 • 2015 IV място на Европейско Първенство мъже.

Организира и води семинари в страната и чужбина, свързани с актуални въпроси във волейболната игра.  

Венислав Наумов

Венислав Наумов, доктор

Преподавател по кондиционна подготовка

Доктор в направление 7.6. Спорт, програма „Теория и методология на спортната наука“ . Специалист по силово-кондиционна подготовка и функционален фитнес.

В периода 2016 и 2018 г. е кондиционен треньор на мъжкият национален отбор по волейбол, както и на женският национален отбор бо баскетбол. От 2018 година е кондиционен треньор във волейболният отбор на Локомотив Новосибирск ( Русия), където работи и до момента.

Кандидатстване и прием

Кандидатстването в колежа е само по документи. Не се полагат приемни изпити. Необходимо е кандидатът да представи следните документи:

 • Молба по образец:
 • Декларация (попълва се в колежа при записването);
 • Медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна;
 • копие и оригинал на лична карта;
 • копие и оригинал на свидетелство за завършено средно образование;
 • четири броя снимки за документи (матови, цветни);
 • документ за платена такса за обучение.

Документи за кандидатстване могат да се подадат онлайн през сайта на колежа (вижте раздела „Записване онлайн“ по-надолу в страницата) или в офиса на колежа след предварително уговорена среща на тел. 0876 306 705. Подписва се договор за обучение.

Срокът за записване за учебната 2024/2025 г. е до 30.09.2024 г.

Такса за обучение

Таксата за обучение е както следва:

Обучение (2 години, 4 семестъра)Цена
Такса на семестър1150.- лв./семестър

Заплащане

Таксата за обучение се заплаща преди началото на всеки семестър чрез банков превод както следва:

БенефициентЧастен професионален колеж по спорт „Био Фит“ ЕООД
IBANBG35 IORT 8048 1088 8711 00
BICIORTBGSF
Банка„ИнвестБанк“ АД (1404 София, бул. „България“ №83А)
Такса1150 лв.
Основание за плащанеТакса I-ви/II-ри/III-ти/IV-ти семестър + имената на колежанина

График на учебната дейност

 • І семестър: м. октомври – м. януари.
 • ІІ семестър: м. февруари – м. май

Изпитни сесии

Изпитите се организират и провеждат в две сесии:

 • І сесия: м. януари
 • ІІ сесия: м. май

Точните дати на изпитите се определят от колежа преди началото на съответната сесия.

За контакти

При нужда от допълнителна информация можете да се свържете с нас на имейл hello@biofitcollege.com или по телефон на 0876 306 705

Кандидатстване онлайн

За удобството на кандидатите колежът предлага възможност за подаване на документи за кандидатстване онлайн. За да запишете онлайн, кликнете на бутона отдолу:

Онлайн кандидатстване


Разгледайте също така: