Обучение за треньор по баскетбол

Частен професионален колеж по спорт „БИО ФИТ“ гр. София организира обучение с двугодишен срок за придобиване на IV степен на професионална квалификация по професията „Треньор — по баскетбол“. Получената диплома дава правото на практикуване на професията „Треньор по баскетбол“ в Република България и страните от Европейския съюз.

Важно: настоящият документ съдържа специфична информация за обучението по специалност „Треньор по баскетбол“. Освен нея ще намерите важна информация за нормативната уредба и програмите за обучение в статията „Професионална квалификация — обща информация

Правно основание

Обучението се провежда съгласно РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на IV степен на професионална квалификация, утвърдена със Заповед №РД10/17.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението приключва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Статутът на професията „треньор по вид спорт“ е уреден съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС), които се определят от Министерството на образованието и науката, и се специфицират поотделно със нарочни заповеди на Министъра.

Държавните образователни изисквания по отношение на професиите в област „Спорт“ са публикувани в сайта на МОН. Актуалният статут на професията „треньор по вид спорт“ е дефиниран в НАРЕДБА № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“, публикувана в Държавен вестник брой 77 от 2018 г.

По силата на регламента на МОН и след успешно преминаване на курса за кондиционна подготовка и полагане на държавен изпит, колежаните получават свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН) и придобиват право на практикуване на професия по направление 813 (Спорт), професия с код 813030 „Треньор“, специалност 8130301 „По вид спорт“ — „Кондиционна подготовка“. Освен свидетелството за професионална квалификация, завършилите получават и Приложение към сертификат Europass.


Форма на обучение

Обучението се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение (СФО) е неприсъствена форма на обучение, при която колежаните се подготвят самостоятелно и полагат изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност. Изпитите се провеждат дистанционно/онлайн. За всеки учебен предмет на колежаните предварително се осигуряват въпросници с препоръчителната литература.

ПРАКТИКА: Към всеки семестър се организират задължително-присъствени практически занимания в следните форми:

 • Онлайн практика: онлайн практически лекции по време на семестъра.
 • Производствена практика: практически часове към клубове по баскетбол, в зависимост от вашето местоживеене .
 • Присъствена практика: практически занятия в базата на колежа в София.

Главни преподаватели

Даниел Клечков

Tреньор по Баскетбол и помощник-треньор в ЦСКА – София (мъже).
От 2022 г. до сега старши треньор на Национални отбори до 16 и 18 г.
През 2021 старши треньор Черно Море – Варна (мъже).

Работил в школите на БК Септември – София, БК Шампион ,както и помощник-треньор в представителните отбори на Рилски Спортист, Академик – София и Черно море Варна. Успешно завършил три годишен международен курс за обучение на треньори FIBA European Coaching Certificate (FECC).

Венислав Наумов

Венислав Наумов, доктор

Преподавател по кондиционна подготовка

Доктор в направление 7.6. Спорт, програма „Теория и методология на спортната наука“ . Специалист по силово-кондиционна подготовка и функционален фитнес.

В периода 2016 и 2018 г. е кондиционен треньор на мъжкият национален отбор по волейбол, както и на женският национален отбор бо баскетбол. От 2018 година е кондиционен треньор във волейболният отбор на Локомотив Новосибирск ( Русия), където работи и до момента.

Кандидатстване и прием

Кандидатстването в колежа е само по документи. Не се полагат приемни изпити. Необходимо е кандидатът да представи следните документи:

 • Молба по образец:
 • Декларация (попълва се в колежа при записването);
 • Медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна;
 • копие и оригинал на лична карта;
 • копие и оригинал на свидетелство за завършено средно образование;
 • четири броя снимки за документи (матови, цветни);
 • документ за платена такса за обучение.

Документи за кандидатстване могат да се подадат онлайн през сайта на колежа (вижте раздела „Записване онлайн“ по-надолу в страницата) или в офиса на колежа след предварително уговорена среща на тел. 0876 306 705. Подписва се договор за обучение.

Срокът за записване за учебната 2023/2024 г. е до 30.09.2024 г.

Такса за обучение

Таксата за обучение е както следва:

Обучение (2 години, 4 семестъра)Цена
Такса на семестър1150.- лв./семестър

Заплащане

Таксата за обучение се заплаща преди началото на всеки семестър чрез банков превод както следва:

БенефициентЧастен професионален колеж по спорт „Био Фит“ ЕООД
IBANBG35 IORT 8048 1088 8711 00
BICIORTBGSF
Банка„ИнвестБанк“ АД (1404 София, бул. „България“ №83А)
Такса1150 лв.
Основание за плащанеТакса I-ви/II-ри/III-ти/IV-ти семестър + имената на колежанина

График на учебната дейност

 • І семестър: м. октомври – м. януари.
 • ІІ семестър: м. февруари – м. май

Изпитни сесии

Изпитите се организират и провеждат в две сесии:

 • І сесия: м. януари
 • ІІ сесия: м. май

Точните дати на изпитите се определят от колежа преди началото на съответната сесия.

За контакти

При нужда от допълнителна информация можете да се свържете с нас на имейл hello@biofitcollege.com или по телефон на 0876 306 705

Кандидатстване онлайн

За удобството на кандидатите колежът предлага възможност за подаване на документи за кандидатстване онлайн. За да запишете онлайн, кликнете на бутона отдолу:

Онлайн кандидатстване


Разгледайте също така: