1. Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на фитнеса и високото спортно майсторство по двете посочени специалности.
  2. Да извършва научно – приложни изследвания.
  3. Да изготви съвременен програмен продукт и система за кондиционна подготовка в двете направления – професионален спорт и спорт за всички (осъществането на тази задача е завършено през 2015 год).
  4. Да извършва кондиционна подготовка на елитни и подрастващи състезатели, както и на лица, нуждаещи се от целенасочена двигателна активност и  фитнес подготовка.
  5. Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на изучаваните специалности.
  6. Да повишава квалификацията на инструкторите и треньорите по фитнес и кондиционална подготовка в различните видове спорт.

Колежът е учебно заведение подготвящо спортни специалисти в съответствие с изискванията на Европейските и Световни стандарти.