Колеж по спорт "Био Фит" поддържа тясно сътрудничество с:

      1.  Национална Спортна Академия „Васил Левски“.

      2. Американския колеж на регистрираните персонални треньори по фитнес - C.O.R.F.I.T.

      3. Канадския колеж за подготовка на фитнес инструктори и персонални треньори – NAFA и лично със създателя му, Борис Чимев – почетен преподавател в Колеж по спорт „Био Фит“.

        Колеж по спорт „Био Фит“ е в тясно сътрудничество с Nautilus Academy (USA) и проф. W. Westcott, Ph.D. (USA).