C.O.R.F.I.T. е Континентална организация на регистрираните фитнес инструктори и треньори, основана в щата Невада (САЩ) на 8.10.1997 год. от Глен Кънингам.

Американски курс за персонални треньори и фитнес инструктори C.O.R.F.I.T. е признат от Международната асоциация за спорт и наука - International Sports Sciences Association (USA), както и редица спортни организации в Европа и цял свят. 

Често задавани въпроси:

1. Колко време продължава курса, какъв е срока за записване?

Курса трябва да бъде завършен за срок от 3 месеца след записването. Няма определена дата за записване, като тримесечният срок започва да тече от датата на внасяне на дължимата такса от 690 лв.

2. Къде се провежда записването и занятията?

Записването става в офиса на JK Fitness - София, Околовръстен път 191, или в офиса на JK GYM Nautilus - София, бул. България, ЖК Бокар33, където се провеждат практическите занимания и изпита.

3. Каква е програмата на курса, разделена по теми и времеви рамки?

Програмата включва - практическа част, състояща се от занимания свързани с обучение в техниката на изпълнение на силови упражнения за всички основни мускулни групи, работа в ексцентричната и концентричната фаза на мускулните усилия, дишане, пазене, мерки за безопасност, методи и принципи на тренировка, разгряване и отгряване, изработване на тренировъчни и хранителни програми с различна насоченост, работа с клиенти и др. Обучението предвижда тримесечни времеви рамки за усвояване на материала.

4. Нуждая ли се от предварително обучение или други документи/сертификати, за да се запиша за курса?

За записването на курса не са необходими документи и сертификати, но е предвидена предварителна беседа-разговор с кандидата с цел установяване на потенциалните му възможности и професионални интереси.

5. Какъв точно изпит/изпити се полагат при завършването и има ли поправка, ако не успея от първия път?

Изпитите са два - практически, на който се показват компетенции относно техническото изпълнение на силовите упражнения, и теортичен под формата на утвърден от C.O.R.F.I.T. (USA) тест, състоящ се от 30 въпроса, на които се отговаря с Да или Не; въпрос свързан методиката на тренировка; и задание за изработване на тренировъчна и хранителна програма на трениращ със специфични нужди.

6. Какви документи получавам при завърването и с каква валидност? (за период от колко години) Трябва ли да подновявам сертификата/дипломата през определен период?

Сертификатите които се получават са оригинални, американски, утвърдени от C.O.R.F.I.T. (USA), заверени с печат на Колеж по спорт "Био Фит", по силата на договорка със собственика на курса Глен Кънингам. За момента не се предвиждат времеви ограничения за валидност на сертификатите.

7. Каква реализация мога да постигна след курса и къде мога да приложа наученото?

Реализацията на завършилите курса е в областа на фитнеса и кондиционната подготовка в спорта. Сертифицираните персонални треньори и фитнес инструктори, могат да реализират придобитите знания и умения във фитнес зали и студия, спортни центрове и комплекси, като персонални тренори работещи с клиенти в домашни условия, управление на тренировъчния процес на фитнес любители и професионални спортисти, като ръководители на групови занимания с различна спортна насоченост и др. Курса е признат в цял свят. Въпреки това, съветът ни е, да се проверява на място в съответната държава и фитнес център за неговата валидност.

8. Може ли да разгледам сертификатите, които гарантират валидността на провежданите курсове?

Номер по ред Вид на документа Графично изображение
1. Corporate Charter Corporate Charter - CORFIT
2. Attestation Attestation - CORFIT
3. Personal Trainer Certification Attestation - CORFIT

Най-силната страна на курса и ползи за курсистите е обучението в техниката на изпълнение на силовите упражнения с тежести и на машини, мерките за безопасност при трениране, пазене, дишане, принципи и методи на силова тренировка и др. След представянето на курса в България беше разработен (от доц. Ю. Карабиберов), раздел на обучение и тренировка с циклични кардиоупражнения, изпълнявани в аеробен и смесен режим на енергоосигуряване.

За нуждите на обучението са изготвени 4 учебника (от Г. Кънингам), два от които са преведени на български език (поясняваме, че превода им е буквален от американските учебници, направен е от преподавателката по английски език в НСА - Вера Кондева, и е без редакция).

Като допълнение към курса, Колеж по спорт "Био Фит" провежда допълнителен тридневен курс по Функционално-координационна тренировка по системата JK Fit Motion (виж http://fitmotionbg.eu).

В България курсът се провежда от 2004, като лектори са Глен Кънингам, Борис Чимев и Юлиан Карабиберов. До началото на 2016 год. по I-во и II-ро ниво са подготвени над 350, а по III-то и IV-то - 28 инструктори.

Курса по американската система C.O.R.F.I.T. в България понастоящем се провежда чрез самостоятелна форма на обучение.

Курсистите се подготвят самостоятелно по учебниците на C.O.R.F.I.T., като могат да се използват и други помагала, намиращи се в магазина на колежа.

Посещението на практическите занимания е задължително, до усвояване на материала, като провеждането им е в удобно за курсистите време. Практиката се провежда в JK GYM Nautilus с МС Росен Миладинов - сертифициран от C.O.R.F.I.T. фитнес инструктор. Приключването на курса става с изпит по теория и практика, провеждан в Колеж по спорт "Био Фит".

Курса се провежда изцяло по изискванията на американската система, а сертификатите са оригинални - американски, заверени от Колеж по спорт "Био Фит", по силата на договор с Глен Кънингам - собственик на курса.

Цената на курса е 690 лв.

 Внимание!

Записването на курсистите става след предварителна беседа и показан личен интерес към професията Фитнес инструктор и персонален треньор. 

Повече информация може да получите на тел. 02/8193950 - JK Fitness, или на тел. 0878 555686 - Росен Миладинов.

JK Fitness е оторизиран представител на C.O.R.F.I.T. за Европа.

 

                   Част от оригиналните учебници на C.O.R.F.I.T. и съдържанието им: 

  

    

   

  

  Преведените на български eзик учебници вижте в сайта на JK Fitness - раздел "Литература" !