автор: Юлиан Карабиберов

  Едно от изискванията към кондиционният треньор е да познава спецификата на спорта. Само тогава може да подбере подходящите упражнения с положителен пренос на ефективност в този спорт, ако разбира се познава техниките и въздействието на тези упражнения до най-големите подробности. Като пример за итегриране на положителни ефекти от използването на дори съвсем неспецифични средства в подготовката на елитни спортисти, бихме посочили като такъв прилагането на кросово бягане в период на 8 месеца преди спечелването на Олимпийското злато от Мария Гроздева в стрелбата от 25 м. малокалибрен пистолет на игрите в Сидней през 2000 год. Детайлното познаване на спецификата на спорта и ефектите от бяганията за издръжливост ни даде възможност да постигнем забавяне на честотата на сърдечните съкращения при покой, което даде възможност на състезателката да разполага с повече време да стреля между ударите на сърцето и избягване на тремора, следствие на тези сърдечни удари.

                                                                                                                   Доц. Юлиан Карабиберов, д-р   

                                  

Уважаеми колежани - кондиционни треньори,

  Процесът на обучение в Колеж по спорт "Био Фит" е комплексен, както и работата Ви като специалисти - треньори и инструктори. За това бихме искали да насочим вниманието Ви към това, че: 

·         Организмът е система, изградена от 3 основни взаимно свързани подсистеми:

·         обезпечаваща

·         работна

·         командна

·     Мускулните клетки, разглеждани като енергийно–информационни микроструктури на организма, се явяват негов основен компонент, върху чийто функции трябва да се насочи вниманието.

·          Целенасочените тренировъчни натоварвания и в резултат от тях запаметени мускулно-клетъчни вибрации, могат да формират в мускулните влакна специфични молекулярни матрици /белтъчни конфигурации/, явяващи се потенциални носители на съответна тренировъчно-мускулна информация.

 

                     

Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка и привеждането й в съответствие с тенденциите за развитие на световния спорт. В това число спада и волейболът.

Водеща цел на спортните клубове по волейбол, в страната, е да подготвят високомотивирани, конкурентно способни състезатели за национални и олимпийски отбори с възможности за спечелване на призови класирания от републикански, европейски, световни първенства и олимпийски игри. Това е и целта на Колеж по спорт "Био Фит", работещ по тренировъчната система "JK Fit Motion", разработена лично от неговият директор - доц. Юлиан Карабиберов.

                                  

              Защото разполага:

* с най-добре разработените техники на изпълнение на силовите упражнения със свободни тежести и на машини – тези на Американската школа C.O.R.F.I.T., чиито права за използване на територията на Европа притежава колежа (виж приложените документи за това);

* със собствено разработена система за обучение в различните техники на бягането и другите циклични упражнения (виж учебно помагало „Техника на аеробните циклични упражнения", 2017); фитнес (виж учебно помагало „Фитнесът“, 2017) и кондиционна подготовка в спорта (виж учебно помагало „Кондиционната подготовка във волейбола", 2016);

 * със собствено разработена програма на учебно-тренировъчна работа, утвърдена от „Министерството на образованието и науката“. Програмата включва основни тренировъчни форми за двигателно въздействие – превантивно-стабилизиращи и равновесни упражнения, такива за подвижност и гъвкавост, за третиране на миофасциите, за развиване двигателните качества сила, бързина и издръжливост с тежкоатлетически, културистични и лекоатлетически плиометрични и балистични средства. Като краен резултат се постига развиване на ловкостта, характеризираща степента на способност за изява и реализиране на двигателните качества в ежедневието и спорта, чрез използването на специализирани функционално-координационни упражнения. Колежът има собствено разработена блокова схема на планиране на целогодишната подготовка, структурирана на базата на авторски принципи и методи на подготовка.

                                                                                                                                                                   

                            

Матей Казийски, в изпълнение на превантивно-стабилизиращо упражнение в

JK GYM Nautilus

 

  Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка и привеждането й в съответствие с тенденциите за развитие на световния спорт. В това число спада и волейболът.

  Водеща цел на спортните клубове по волейбол, в страната, е да подготвят високомотивирани, конкурентно способни състезатели за национални и олимпийски отбори с възможности за спечелване на призови класирания от републикански, европейски, световни първенства и олимпийски игри.

  Тренировъчно-състезателния процес е доминираща дейност, както във волейбола, така и в спорта като цяло. Важен фактор при реализирането му е планирането и провеждането на спортната подготовка на спортистите в целогодишен и многогодишен план с цел постигане на висок спортен резултат. Този процес в последните години се характеризира със значително навлизане на всевъзможни иновации от областта на спорта, както различни методики за физическо натоварване и усъвършенстване, така и използването на все повече асортименти от областта на техниката, които подпомагат спортната тренировка и следователно дават отражение върху спортния резултат.