Или размисли и впечатления за обучението в колеж по спорт “Биофит” от един вече дипломиран курсист 

Аксиния Ченкова

Автор: Аксиния Ченкова

В какво си най-добър? Какъв мечтаеш да станеш? Какво е призванието ти? Все въпроси, които ни задават от съвсем ранна възраст.
Когато още искаме да ходим боси по нажежения асфалт, с блеснали лица и разрошени коси. Когато се разхождаме с дебело намазана филия с лютеница ръка. Когато още хвърляме малки камъчета по прозорците на приятелите, за да се съберем на народна топка в квартала.
Сто процента се е случвало и на теб! В същия този момент на безгрижна леност да те спрат местните баби клюкарки, събрани на уличната беседка. За да те нащипят по бузите и да зададат екзистенциалния си въпрос, един от малкото поводи за сближаване на така различните поколения, а именно:

Какъв/каква искаш да станеш като пораснеш?

Ти, разбира се, си врял и кипял в подобни ситуации и реакцията ти е мигновена, а тонът твърд и убеден- Полицай/ Лекар /Певец/ Коминочистач и т.н. Подминаваш и продължаваш по пътя на кариерното развитие с топка в ръка, припявайки любима песен. Тогава всичко се случва толкова лесно, толкова естествено и ефирно.

Времето минава и докато завършиш средното си образование си сменил отговора на горния въпрос поне 5, ако не и 20 пъти. Идва време за университет, а дотогава вече си длъжни да си наясно със себе си и това, което искаш да практикуваш до края на живота си. Поне така е на теория.

При мен за съжаление не беше толкова лесно. На 18 години изобщо не бях сигурна с какво искам да се занимавам до края на живота си. По-скоро знаех какво се очаква от мен. А то беше нещо да “хвана в ръце” някоя “сериозна” професия.

Юлиан Карабиберов

„Здравето е универсалното естествено

състояние на вибрационна хармония

и връзка с Първоизточника“

Юлиан Карабиберов

 

Развитието на спорта в наши дни, поставя нови изисквания в подхода към организацията на тренировъчните натоварвания и в частност към методиката на подготовка. Това предполага вникване в интимната същност на функциониране на клетките на човешкия организъм като цялостна система – вникване в спецификата на проявление на енергийния й потенциал и на промените в него в условия на натоварвания с различна тренировъчна насоченост. От такива позиции научно обосноваваме наша концепция за физическа подготовка в сферата на спортното майсторство.

За да изградим висококачествена концепция за фитнес подготовка, използваме голяма част от постигнатото при научни изследвания в областта на големия спорт, биологията, физиологията и физиката; това оправдава вложените средства за обучение на научно-изследователски екипи, за снабдяване със съвременна научна апаратура, разработване на нови методики приложими в спортната практика и т.н. Именно настоящата книга презентира научно-практическия ни опит, в частност при разработването на система за кондиционна подготовка във волейбола.

БЕЗОПАСНОСТ НА СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС

автор: доц. Юлиан Карабиберов, доктор

Спортно-Тренировъчен Процес  Спортно-тренировъчният процес безусловно изисква запазване здравето на спортуващите. Един от основните компоненти на спортната тренировка във фитнес залата или стадиона е профилактиката на травматизма. В процеса на системни занимания тя се осъществява както по пътя на изграждане на солидна мускулатура около ставите, основно ангажирани в тренировъчното натоварване, така и чрез упражнения, работно балансиращи дейността на мускулите агонисти и антагонисти. Тук визираме два съществени фактора за обезпечаване безопасността на тренировъчната работа:

 

I. Ролята на фитнес инструкторите и персоналните треньори във фитнес залите и стадионите, чиято цялостна подготовка (теоретическа и практическа) рефлектира в широка компетентност относно:

  1. Разработването на индивидуални схеми на тренировъчни занимания както в краткосрочен, така и в дългосрочен план;
  2. Използването на адекватни технически способи и умения за пазене и помощ на фитнес занимаващи се, при изпълнение на упражнения със свободни тежести, на машини или чрез преодоляване тежестта на собственото тяло;
  3. Физиологично-биомеханично аргументирания избор на съответни подходящи комплекси от видове упражнения и респ. на уредите и машините за тяхното изпълнение;
  4. Демонстрирането и обясненията по правилната техника на изпълнение на различните видове упражнения;
  5. Индивидуалното програмиране в хода на системните тренировки на нивата на натоварване при предвидените упражнения (брой серии и повторения, интензивност, времетраене на заниманията, почивки между сериите и др.).