Курсът за фитнес инструктори и персонални треньори, обучаващ по Американската система C.O.R.F.I.T. е признат от Международната асоциация за спорт и наука – International Sports Sciences Association (USA), както и редица спортни организации в Европа и цял свят (за потвърждение виж документацията на:http://biofitcollege.com/kurs-corfit).

За това по-голямата част от завършващите го курсисти работят в чужбина.

В момента обучението е на самостоятелна форма, като е задължително само присъствието на практическите занимания. На тези занимания обучението започва от техниката на изпълнение на силовите упражнения със свободни тежести и на машини с променливо съпротивление, дишането, пазенето, взимането и оставянето на уреда, мерките за безопасност при работа и т.н., до използването на различните методи и принципи на тренировка съобразно поставената цел и задачи при работа с клиентите. Практиката е най-силната страна от обучението, поради изучаваните специфични тренировъчни техники въведени от Глен Кънингам – създател на курса. Провежда се в тренировъчната зала на JK GYM Nautilus.

Прочетете още на: http://jkfitness.bg/jkblog/2016/09/24/обучение-по-американската-система-c-o-r-f-i-t/

C.O.R.F.I.T. & REPs

C.O.R.F.I.T. & REPs

Както е известно, по-голямата част от сертифицираните от C.O.R.F.I.T. персонални фитнес треньори, работят в чужбина. Американската организация на фитнес инструкторите и треньори е водеща във фитнес индустрията и за това е привлекателна за младите хора търсещи препитание извън пределите на България.

Най-много български младежи, завършили C.O.R.F.I.T., провеждащ се към Колеж по спорт Био Фит, работят в Англия. Техния брой до момента е над 50. Това е така, не само заради солидната финансова изгода, но и поради факта, че C.O.R.F.I.T. се ползва с авторитет в Обединеното кралство.

Първият за тази година курсист завършил на самостоятелна подготовка, нива 1 и 2 на американския курс е Светослав Кръстев. Той се справи отлично с теоретичния и практически изпит през месец януари и получи Американските сертификати, даващи му право да работи по системата C.O.R.F.I.T. Светослав вече работи като персонален треньор в английската столица Лондон. Самият той сподели, че предварителното му проучване в Англия е показало, че именно C.O.R.F.I.T. е признат от авторитетната английска фитнес организация REPs.

Какво отличава Колеж по спорт „Био Фит“ от останалите спортни учебни заведения в страната?

Колеж по спорт Био Фит

Бихме искали да посочим само един от факторите, показващ уникалността му.

Колеж по спорт „Био Фит“ е единственото учебно заведение в страната със собствена учебно-тренировъчна база, състояща се от  напълно оборудвани  модерни зали за кондиционна подготовка и фитнес. На площ от 2500 кв. м. са изградени собствени съоръжения за силова, функционално-координационна тренировка, циклични аеробни занимания, вкл. и във водна среда, кръгови занятия и много други форми на спортуване.  Всичко това прави практиката, най-силната страна от програмата по която се работи в колежа.  Уникалността на програмата е че, тя е на 100% авторска и напълно съобразена с изискванията на съвременния спорт. Програмният продукт се нарича JK Fit Motion. Научно-приложният му характер е използван в подготовката на редица национални състезатели от различни спортове и доказва в реални условия, високата му ефективност и практическа значимост. Възможността за получаване на знания, умения и опитности от колежаните, чрез директна връзка с висококвалифицирани състезатели и треньори, работещи у нас и в чужбина е във възможностите на малко учебни заведения.  Програмите по които се работи в спорта за всички и практикуващите фитнес, също са авторски и с доказана практическа значимост. 

Първият специалист, валидирал знания в Колеж по спорт „Био Фит“ е вече факт!

след изпита в Колеж по спорт "Био Фит"

след изпита в Колеж по спорт "Био Фит"

На 18 и 19 декември, за първи път в историята на образованието в България, беше проведен комплексен държавен изпит пред държавна изпитна комисия. Тя трябваше да прецени, дали системата за валидиране на знания, приета от Народното събрание, ще даде положителни резултати за треньорите, вече работещи по специалността фитнес и кондиционна подготовка.

Първият български треньор, решил да опита да се дипломира и получи лигитимна диплома от Министерството на образованието и науката, се казва Петър Петров (в средата на снимката).

След надлежно представените документи за спортната си кариера и професионалните си постижения, кандидата се яви на теоритичен изпит, а на следващия ден и на практически.

Както се очакваше, представянето му беше отлично, така както и професионалният му път на треньор по културизъм и фитнес през последните 10 години.

 Blog Post

Фитнес центровете у нас, са посещавани от все по-знаещи и можещи клиенти, част от тях с богата спортна култура. В тази връзка, вече е трудно да се работи с тях от персонални треньори без необходимата професионална подготовка и квалификация. Знаниията, а не само състезателният опит и напомпаните мускули, са фактор за постигане на качествени и трайни резултати в професионален план. Често сме свидетели, как погрешни тренировъчни техники и лични методики, зле подбрани уреди и машини, водят до травми и слаби резултати на трениращите. Липсата на задълбочени познания за начина на вземане и оставяне на дъмбелите и щангата, за мерките за безопасност, дишане при усилията, пазене и помощ са също в общърб на клиентите решили да се доверят на своите фитнес инструктори. Да не говорим за многообразието от фитнес форми на спортуване, като силова тренировка с тежести, кардио и  функционална тренировка и др. изискващо познания за специфичното въздействие върху организма на всяка една от тях, съобразяването с нивото на тренираност, соматотипа, пола, възраста, моментното състояние, евентуални травми и т.н. Познания са нужни дори за определяне на приоритетите в тренировъчните занимания, като най-важният е здравето, както и развитие на тези двигателни качества, необходими за ежедневието на хората.