Авторът на статията и директор на Колеж по спорт "Био Фит" - доц. Юлиан Карабиберов, д-р на 60 год.

 

  Колко са основателите и директорите на спортни училища, които могат да служат за пример на учебните си заведения?

  Колко са хората, които имат волята да са в кондиция и поддържат своята форма целогодишно?

  С настоящата публикация споделяме информация за един автоексперимент на директора на Колеж по спорт "Био Фит" - доц. Юлиан Карабиберов.   Автоекспериментът показва, че човек може да променя своята визия, телесен състав и кондиция многократно за къс период от време, независимо от възрастта си, стига да има волята и желанието да направи това.

  Посочени са някои специфични особености на интуитивната тренировка на автора, които всеки би могъл да използва, адаптирайки ги към своите дадености.

  Надяваме публикацията да ви е от полза и ви даде някои идеи в личен план!

  Ако и вие мислите така, прочетете статията "Стратегия на фитнес подготовка - експериментът" от личния сайт на автора.

                                                                                                        Колеж по спорт "Био Фит"

 

:

 

 

 

                                                            

  Книгата  "Кондиционната подготовка във волейбола" е изложение на цялостната концепция на кондиционна подготовка по системата "JK Fit Motion" (https://fitmotion.eu). По тази систма са подготвяни състезатели като Матей Казийски, Николай Николов, Боян Йорданов, братя Братоеви, Андрей Жеков, Николай Учиков, Добрияна Рабаджиева, Страшимира Филипова, Елица Василева, Националния отбор по волейбол - сребърен медалист от Евро-Олимпиадата в Баку 2015, 4-ри кратния републикански шампион по волейбол - Марек (2012-2015 год.) и състезатели от други спортове, като Павел Лефтеров, Екатерина Стратиева, Владимир Зографски, Добринка Шаламанова, Инна Ефтимова, Любомир Костов и много други  - виж: http://julian-karabiberov.com/athletes.
В книгата е посочена е стратегията за развиване на физическите качества и трансформирането им в психо-моторни двигателни способности, осигуряващи висока игрова ефективност и отборен успех.

"Кондиционната подготовка във волейбола" е учебно помагало за колежаните и студентите от специалността Кондиционна подготовка в Колеж по спорт "Био Фит" и Национална Спортна Академия "Васил Лвски" . Книгата е издание на Колеж по спорт "Био Фит".
  Изложената в книгата блокова схема с адаптирани тренировъчни модули и комплекси, въведените от автора иновативни методи и принципи на тренировка, базираната на някои закони на квантовата физика технология на работа и др., формират действително използваната на 100% в практиката методика на подготовка с редица български национални състезатели през последните 7 години.

  В учебното помагало са разгледани още много интересни за практиката анализи, водещи до изводи и препоръки с висока практическа стойност.
"Кондиционната подготовка във волейбола" е една от малкото у нас книги показващи, как връзката между наука и практика, осъществена и реализирана в изградения от автора спортно-тренировъчен комплекс "Nautilus" (http://gym.jkfitness.bg), наистина работи в полза на българския спорт.

                                                                                                                                                    Колеж по спорт "Био Фит"

                                                                                                                                                             

На какви уреди да се тренира? ... продължение                                            Автор: Юлиан Карабиберов

Наблюденията ни показват, че предложеният от нас метод е подходящ за начинаещи, хора с наднормена телесна маса и такива над средна възраст. Подобен контингент е податлив на травми и освен това търси „комфорта” при трениране! Затова препоръчваме да се използват машини с регулируемо съпротивление, работещи на изокинетичен принцип (в наши публикации многократно сме изтъквали достойнствата на този тип фитнес-машини).

Бавно-динамичната тренировка по системата JK Fit Motion включва и втора част – аеробно натоварване, като добавка към силовото. За целта използваме циклични аеробни кардио упражнения, изпълнявани на движеща се стълба, бягаща пътека, кростренажор или стационарен велосипед. Аеробните натоварвания позволяват допълнително активиране на мастния метаболизъм, т.е. използване на мазнините като енергоизточник. Това е наложително, особено при индивиди с голям процент телесни мазнини, нуждаещи се от целенасочена циклична аеробна дейност. Същата се изпълнява в продължение на 5 минути преди началото на силовата тренировка, както и в течение на 5-7 мин. след приключването и.

Общото времетраене на бавно-динамичното занимание е около 30 минути, което е напълно удовлетворително за хора с ограничено свободно време. Желателно е тренировките по метода „4х10+” да се провеждат през два дни.

Какви са ползите от бавно-динамичния тренировъчен метод?

           

Матей Казийски, Страшимира Филипова и Валентин Братоев - тренировка в силова зала на Колеж по спорт "Био Фит"           

                                                                                                 Автор: Юлиан Карабиберов

   Възможността за комплексно развиване на двигателните качества /сила, бързина, издръжливост/ в условията на серии фитнес натоварване, се обосновава с факта, че живият организъм е изграден от функционално неразривно обвързани една с друга тъканни структури. Затова, процесът на натоварването в спорта, в насока развиване на конкретно двигателно качество, не е строго лимитиран по функционално проявление; тренировъчният ефект от него повлиява благоприятно /в по-малка или по-голяма степен/ развиването и на другите двигателни качества – става въпрос за процес на тренировъчен трансфер, на взаимно потенциране развиването на двигателните качества.

  Предложеният в настоящия материал тренировъчен метод на JK Fitness се базира върху обстоятелството, че натоварване с различна интензивност ангажира в работа различен тип двигателни /моторни/ единици /ДЕ/.

        

                                                             Доц. Юлиан Карабиберов, доктор

                                                                   

 

В настоящата публикация "Фитнесът и бавно-динамичния тренировъчен метод 4x10+" бихме искали да ви представим един наш метод, използван успешно през последните 5 години във фитнес подготовката, провеждана в JK GYM Nautilus.

Търсенето на по-подходящо наименование на методите ни, при които движенията при всяко повторение е забавено и в концентричната, и в ексцентричната фази, до момента не даде резултат и за това не претендираме за терминологична точност. За да наричаме движенията бавно-динамични, изхождаме от факта, че динамиката, като раздел от механиката, разглежда движението на тела, под въздействието на упражнени върху тях сили. В случая, имаме движение на части на тялото под действие на силата на мускулните съкращения. Динамиката не означава скорост, а в превод от гръцки – сила. В музиката, динамиката се разглежда като сила на звука. В този ред на разсъждение, не намираме противоречие в „бавно и динамично“, защото словосъчетанието означава - упражнена сила, проявена чрез движение с ниска скорост.

Забавеното движение и в концентричната, и в ексцентричната фаза предизвиква допълнително стимулиране на мускулната сила. По-бавното приплъзване на актиновите и миозиновите нишки ще образуват повече актино-миозинови мостчета и съответно генериране на повече сила чрез включване на повече двигателни едниници. Първоначално силата нараства, вследствие на невроналната адаптация, последвана от мускулна хипертрофия, вследствие повишения брой на миофибрилите (R.Enoka, 1988 – цитат по Л. Стефанов, 2010).