Фирма JK Fitness получи Лицензия за център за професионално обучение по фитнес и кондиционна подготовка с придобиване на 3-та степен на професионална квалификация.

Така, със заповед № ЦПО-8/26.04.2018 г. на Председателя за професионално образование и обучение, всеки желаещ да бъде лицензиран като редовен персонален треньор по фитнес или кондиционна подготовка, може да направи това след успешното завършване на курс, проведен на спортната база на Колеж по спорт "Био Фит". Системата която която се използва за обучението по фитнес е  американската C.O.R.F.I.T., а по кондиционна подготовка е българската Fit Motion. За тези системи може да получите подробна информация на сайта на Колеж по спорт "Био Фит".

  Лицензията под № 2018121431 беше получена благодарение на програмата базирана на уникалната тренировъчна система Fit Motion и спортната база с която разполага фирма JK Fitness. На практика, спортно-възстановителния и образователен център разположен на площ от 3000 кв.м., предлага условия за цялостна научно-образователна дейност с курсистите, изучаващи всички средства, методи и форми на фитнес и кондиционна тренировка.

Водещи преподаватели при провеждане на курсовете са доц. Юлиан Карабиберов, д-р - водещ специалността "Кондиционна подготовка" в Национална Спортна Академия "Васил Левсски" и Колеж по спорт "Био Фит" и доц. Валентин Панайотов, д-р - завеждащ катедра "Тежка атлетика и сектор Културизъм в Национална Спортна Академия "Васил Левски" и преподавател в Колеж по спорт "Био Фит".

Курсът се провежда организирано или на самостоятелна форма на обучение, като и в двата случая практиката се изучава задължително на територията на JK GYM Nautilus. Цената на курса е 690 лв., като желаещите могат да получаат и двата Американски сертификата на C.O.R.F.I.T. срещу допълнително заплащане на 150 USD.

Завършилите американския курс C.O.R.F.I.T. през последните 15 години, също могат срещу 690 лв. да получат лигитимен български лиценз по специалност "Фитнес" - код 8130901. Получаваната държавна професия е "Помощник инструктор по фитнес" - код 813090. Сертификата е валиден за всички държави от Европейския съюз.

                                                                                                                                                    JK Fitness