През учебната 2016/2017г. в СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп беше приложен иновативен метод за развиване на двигателните качества и способности на учениците. Под ръководството на Теодор Колев, учител по Физическо възпитание в училището, те работиха по специална система с новоинсталираното там съвременно фитнес оборудване TRX.

  Идеята беше на доц. Юлиан Карабиберов, д-р, преподавател по кондиционна подготовка в катедра „Лека атлетика“ на Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и директор на Колеж по спорт „Био Фит“- София, който е родом от Пирдоп. Преди 5 години той учредява награда за високи спортни постижения на името на неговия треньор и учител в пирдопската гимназия - г-н Христо Кюркчиев. Идеята на доц. Карабиберов е реализирана с помощта на неговия съученик Красимир Георгиев, който изработва по поръчка захващащия механизъм за оборудването в салона на училището. Цената по изработката му беше поета от фирма Джей Кей Фитнес, а тренировъчните програми, изпълнявани на TRX-съоръжението са изработени от Теодор Колев съвместно с Колеж по спорт „Био Фит“.

  Фитнес оборудването TRX в последните години набира популярност и вече се използва от известни успешни атлети по цял свят. Слонът на СУ “Саво Савов“ вече разполага с модерен уред за упражнения за основните групи мускули – гръб, крака, корем и др. Уредът е изключително компактен и не заема място – разгъва се за няколко минути, преди упражнение и се сгъва също толкова бързо.

  През 2017 год. в рамките на 8 седмици беше проведено научно изследване с експериментална и контролна група ученици, които тренираха на TRX съоръжението по схема с кръгови тренировки. Бяха направени предварителни измервания на двигателните качества и способности на учениците, преди да започнат работа по специална тренировъчна програма, включваща 12 упражнения. Учениците от експерименталната група работиха 4 пъти седмично по програмата, а тези от контролната - 2 пъти, като останалите 2 тренировки бяха по училищните програми по физическо на МОН. След завършване на тренировъчния курс, отново се проведоха измервания, за да се проследи напредъкът. Особено важно за подрастващите е, че тренировъчните занимания на TRX съоръжението доведоха, освен до значително повишаване на двигателните качества – сила, бързина, издръжливост, гъвкавост, ловкост, така и до значително подобряване на координационните и равновесни възможности, уменията за контрол на тялото и неговите части, телесната стойка, метаболизма и намаляване на травматизма, констатиран при учениците  от представителния отбор по волейбол. 

  Анализът на резултатите безспорно говори за това, че експериментът е изключително успешен. Всички измерени показатели на трениралите ученици от експерименталната група са се повишили значително повече, сравнение с тези от контролната група в следствие на работата им с TRX оборудването.

  На 30.10.2017 год. завършващия магистратура Теодор Колев, премина успешно вътрешна защита на дипломна работа, изготвена на базата на резултатите от експеримента. Темата: „Развиване на двигателни качества на подрастващи волейболисти чрез използване на тренировъчни уреди TRX“ беше възприета с интерес от преподавателския състав на сектор „Волейбол“ при НСА, а научния ръководител, доц. Юлиан Карабиберов обясни, как в училищният салон на СУ “Саво Савов“ беше изградено полезно тренировъчно съоръжение, което предизвика интереса на децата да тренират и се забавляват. 

  Екипът, организирал и провел научното изследване, препоръчва включването на заниманията с TRX в учебните планове по Физическо възпитание и спорт, предложени от МОН. Екипът, който е разработил и подробна техническа документация, гарантираща ефективност, сигурност и безопасност при работа счита, че TRX съоръжението трябва да стане част от оборудването на салоните по физическо възпитание в училищата.

                                                                                                    Вестник „Регион“ гр. Пирдоп