автор: Юлиан Карабиберов

  Едно от изискванията към кондиционният треньор е да познава спецификата на спорта. Само тогава може да подбере подходящите упражнения с положителен пренос на ефективност в този спорт, ако разбира се познава техниките и въздействието на тези упражнения до най-големите подробности. Като пример за итегриране на положителни ефекти от използването на дори съвсем неспецифични средства в подготовката на елитни спортисти, бихме посочили като такъв прилагането на кросово бягане в период на 8 месеца преди спечелването на Олимпийското злато от Мария Гроздева в стрелбата от 25 м. малокалибрен пистолет на игрите в Сидней през 2000 год. Детайлното познаване на спецификата на спорта и ефектите от бяганията за издръжливост ни даде възможност да постигнем забавяне на честотата на сърдечните съкращения при покой, което даде възможност на състезателката да разполага с повече време да стреля между ударите на сърцето и избягване на тремора, следствие на тези сърдечни удари.

  Детайлното познаване на техниките и въздействието на целия арсенал от тренировъчни средства и методи е наложително, защото те, правилно подбрани и приложени, предизвикват това надпрагово (стресово) въздействие, което дава възможност на човешкия организъм да отговори с адекватни приспособителни промени на психо-моторно ниво. Създадените оптимални условия за самоорганизация на неговите функции ще го доведат до ново качествено такова ниво. Това означава, че човешкият организъм има своя собствена управленческа система, чиито посттренировъчни реакции трябва да бъдат „разчитани“ от кондиционния треньор. Правилният им „прочит“, осмисляне и анализ ще гарантират правилно взети решения не само за последващи натоварващи, но и за адекватни възстановителни действия. Следователно възниква и въпросът за интуицията на специалиста - как да използва и прилага знанията си съобразно индивидуалностите на всеки един състезател. Интуитивната тренировка, базирана на задълбочени познания и опит, ще даде възможност да се извлече максимална полза от всяко занимание без излишна загуба на енергия и време, докато копирането на тренировъчни програми ще доведе до точно обратното. Не е добра идеята да се прилагат методики и подходи идентични на тези на водещи отбори или състезатели, само защото те са най-добрите или са от държава с големи успехи в конкретния спорт; всеки народ има своя идентичност, специфични качества, генетични заложби и манталитет, а и собствени традиции в спорта, което задължава кондиционният специалист съобразно това да изгражда адекватна стратегия на работата си. Добър специалист е този, който не използва сложни атрактивни упражнения, изправящи на нокти интернет феновете, често провокиращи контузии, а достъпни средства водещи до положителни резултати. Добрият специалист умее ефикасно да използва, интерпретира, адаптира и интегрира чуждия опит, съобразно индивидуалните възможности и качества на всеки един от неговите състезатели.

  Тренировъчната работа „на ръба на възможностите“ е повече от обикновен стрес и е възможно да се прояви като рискова! Състезателната обстановка в повечето спортове също не гарантира безопасност, за което спортистът трябва да бъде подготвен. Във връзка с това, кондиционният специалист трябва да проявява интуиция за реална преценка относно това, до къде може да рискува в усложняването и итензифицирането на тренировъчните упражнения, особено при функционално- координационно високоинтензивни моделиращи тренировки от системата “Fit Motion”.

  Задълбоченото познаване на различните принципи и методи на тренировка и прилагането им съобразно материалната база с която разполага треньорът, показват възможностите му за творчески подход в работата.

  Кондиционният специалист трябва да може да предвижда и прогнозира това, което очаква да се случи в близко, а и по-далечно бъдеще. За да има успех методиката на работата му в дългосрочен план, той трябва да познава добре принципите на планиране, управление и контрол на подготовката.  За да контролира тренировъчния процес и владее ситуацията във всеки един момент, треньорът трябва да е добър познавач на темперамента, психиката и психическата устойчивост на всеки негов състезател, а в някои случаи и да е запознат и с личните му проблеми. Способността на треньора да накара състезателят да работи 100% в тренировката, означава, че той ще работи така и в състезанията - това в теорията на спорта се нарича мотивация, но е по-скоро отборен дух и идея за която да се „раздаваш до край“! Ако това е на лице, дори и при използването на детски подвижни игри в разгряването, професионалният спортист ще участва с емоция и себераздаване. А практически това ще означава, че кондиционният треньор е спечелил вниманието и доверието на неговия възпитаник!

  Трябва да е ясно, че въпреки използването на разнообразни срества, кондиционният специалист не подготвя своите състезатели за участие в състезания по вдигане на тежести, културизъм, лека атлетика, кросфит, или да показват тялото си на плажа, а за да се състезават на високо ниво в практукувания от тях спорт. Съобразявайки се винаги с тази крайна цел трябва да се мисли за гореспоменатите средства като за помощни, за да се постигне тази цел своевременно и безпрепятсвено. Кондиционият треньор трябва да се съобрази с това, че голямото разнообразие на тренировъчните средства в началните блокове от подготовката в редица спортове постепенно изчерпва тренировъчните си възможности, което с напредване на подготовката налага и стесняването им до най-високо ефективните за спорта форми. В тази връзка, кондиционния специалист трябва да е наясно, че колкото и полезна да е работата за отделни, локални мускули и мускулни групи (стабилизиращи, фиксиращи, спомагателни за основното движение), то в крайна сметка, работата на опорно-двигателният апарат като цялостна синергитична система показва, че комплексните тренировъчни упражнения трябва да се използват с приоритет. Така наистина ще се развиват и усъвършенстват цялостни движения и ефективни за спорта действия, а не само да се развиват силови качества на отделни мускули.  

  Дебело подчертаваме и това, че не „новостите“ в тренировъчни средства и методики трябва да са обектът на вниманието на кондиционния треньор при практическа работа, а това което действително е от полза и наистина работи. В повечето случаи се оказва, че новото е добре забравеното старо!

    Кондиционна подготовка на най-високо ниво в спортове с голямо разнообразие от  двигателни действия, каквито са спортните игри и единоборствата, не може да се води от тесни специалисти в отделни спортове (най-често в практиката – тежкоатлети, лекоатлети или фитнес инструктори), а само от треньори практикували конкретния спорт, и то не задължително на високо ниво, но познаващи основно разнообразието от средствата използвани и в други  видовете спорт. Това означава, че добър треньор по кондиционна подготовка в различни видове спорт, а дори и специализирал се само в един, ще бъде този, който във възрастов аспект се е занимавал с много спортове. Практикуването например на борба ще го научи на прийоми и движения за ловкост, запазване на равновесие при съприкосновение с противник, бързина при безупречен контрол на тялото; леката атлетика ще го научи на техниките на бягане, скачане и хвърляне, ще развие бързината и издръжливостта; бокса ще му покаже как да се пази, реагира и се придвижва пъргаво; вдигането на тежести и фитнес-културизма ще го научи на правилните техники на едноставни, двуставни и многоставни силови упражнения и ще развие силовите качества, плуването - на техниката на дишане съчетана с координирани движения на ръцете и краката и ще развие гъвкавоста в рамения пояс; гимнастиката – ще развие общата гъвкавост, чувство за равновесие, контрол на тялото и неговите части и висока дисциплинираност; ските – обща координация и контрол на движения при нестабилна повърхност; спортните игри – способности за отборна работа и координирани комбинативни движения при високи скорости в условията на голямо разнообразие и висока емоционалост и т.н.

  Практиката изобилства от примери, при които по начина на работа на кондиционния треньор, може да се познае каква школа е завършил или какъв спорт е практикувал, какви специфични за неговия спорт средства, техники и прийоми е използвал. Ние отдаваме предпочитание към треньорите познаващи техники от разнообразни спортове. За това и във връзка с горенаписаното, сме на мнение, че кондиционния треньор трябва да умее да показва и обяснява разннобразен арсенал от тренировъчни и състезателни упражнения. Най-добрия метод на обучение е нагледният. Поддържаме становището, че в спортове със стабилна биомехаична структура на движенията не е задължително условие да се използват твърде разообразни тренировъчни средства. Успехите на българските щангисти и гимнастички, постигнати чрез тясно специализирана работа, доказаха ефективността на методиката на треньора на столетието – Иван Абаджиев. Практиката показва, че съобразно спецификата на спорта, има различни пътища за постигането на резултати, поради което не може да се отрича или приема за единствено вярна, която и да е методика на тренировка.

  От такава позиция считаме за удачен и варианта, при който кондиционният треньор се насочва към специализация в определен вид спорт, което ще позволи той да се концентрира в усвояване на задълбочени знания и практическия опит в избрания спорт.

  В заключение бихме искали да кажем, че творческата работа на кондиционния треньор, чрез експертен „прочит“ и анализ на изпълнение на всяка тренировъчна серия, ще стои в основата на интелигентно построената тренировъчна работа, рефлектираща във  високоефективни трайни следови ефекти.

  Като се базира върху „Принципите на кондиционно потенциране, целенасочено и специализирано разнообразие и единство между физическа и техническа подготовка“ и при разумно използване на рационално подбрани тренировъчни средства, структурирани в целенасочени тренировъчни модули по блокова схема, кондиционният експерт ще е този, който ще формира психо-моториката на състезателите в хармония със стратегията на старши треньора за цялостна подготовка и успешна изява по време на състезания.

  Добър специалист е не този, който парадира с големи теоретични познания, а този, който непрекъснато се образова, работи упорито с мисъл и старание, експериментира разумно в практиката и оставя получените резултати да говорят за това, което е.

  Ако не се възприеме тази постановка, още дълго ще се питаме, защо учебниците ни стават по-добри, а резултатите в практиката – по-лоши!?

                                                                                                                            Колеж по спорт "Био Фит"