Защото разполага:

* с най-добре разработените техники на изпълнение на силовите упражнения със свободни тежести и на машини – тези на Американската школа C.O.R.F.I.T., чиито права за използване на територията на Европа притежава колежа (виж приложените документи за това);

* със собствено разработена система за обучение в различните техники на бягането и другите циклични упражнения (виж учебно помагало „Техника на аеробните циклични упражнения", 2017); фитнес (виж учебно помагало „Фитнесът“, 2017) и кондиционна подготовка в спорта (виж учебно помагало „Кондиционната подготовка във волейбола", 2016);

 * със собствено разработена програма на учебно-тренировъчна работа, утвърдена от „Министерството на образованието и науката“. Програмата включва основни тренировъчни форми за двигателно въздействие – превантивно-стабилизиращи и равновесни упражнения, такива за подвижност и гъвкавост, за третиране на миофасциите, за развиване двигателните качества сила, бързина и издръжливост с тежкоатлетически, културистични и лекоатлетически плиометрични и балистични средства. Като краен резултат се постига развиване на ловкостта, характеризираща степента на способност за изява и реализиране на двигателните качества в ежедневието и спорта, чрез използването на специализирани функционално-координационни упражнения. Колежът има собствено разработена блокова схема на планиране на целогодишната подготовка, структурирана на базата на авторски принципи и методи на подготовка.

* с най-обстойно разработените учебни помагала по специалностите „Фитнес“ и „Кондиционна подготовка“, а от септември месец 2017 год. и с подробно разработени електронни учебници по фитнес и кондиционна подготовка лично от преподавателите водещи двете специалности в колежа;

* със собствено разработени съоръжения и зали за теоретико-практически занимания с обща площ от 3000 кв. м. Оборудването им с най-добрите американски фитнес уреди и машини - Nautilus и EPIC, позволява да бъде реализиран на практика, целия теоретичен курс на обучение.

  В България няма друго учебно заведение с така добре оборудвани учебно-тренировъчни зали за силова, кардио и функционала подготовка (виж www.gym.jkfitness.bg). Добрата материална база прави на 100% осъществима връзката между теорията и практиката;

* с богата научноприложна дейност и експериментална работа в спорта и фитнеса, вкл. с налична съвременна тестова апаратура (виж - диагностичен център); 

* с най-добрите хабилитирани преподаватели по специалностите „Фитнес“ и „Кондиционна подготовка“, доказали се не само в теорията, но и в практиката. 

  Съвременният учебно-теоретичен материал и тренировъчна методика разработена и преподавана в колежа лично от авторите в адаптирана за целта съвременна материално-техническа база, прави Колеж по спорт „Био Фит“ най-престижното учебно заведение в България за изучаване на специалностите Фитнес и Кондиционна подготовка в спорта. 

  Разработването на изучаваната в колежа система за подготовка започва през 1980 год. и се усъвършенства до 2015 год., когато е напълно завършена със запазени авторски права под името JK Fit Motion”. Завършилите специалисти получават Държавна диплома за четвърта степен на професионална квалификация, Европас и сертификати за четирите нива на американския курс за персонални треньори по фитнес C.O.R.F.I.T.

 

                                                                                                                       Колеж по спорт „Био Фит“