Автор: Христо Христов 

  Ставното свързване на костите е подвижно свързване, което осигурява възможност за активни и пасивни движения. Всяка става има три

задължителни елемента, без които не може да съществува:

- ставна повърхност: местата с които костите се свързват покрита е с хрущял;

- ставна капсула: навлажнява ставната повърхност и предотвратява триенето;

- ставна кухина: изпълнена със синовиална течност;

  Морфологична класификация на ставите:

                                     

  През учебната 2016/2017г. в СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп беше приложен иновативен метод за развиване на двигателните качества и способности на учениците. Под ръководството на Теодор Колев, учител по Физическо възпитание в училището, те работиха по специална система с новоинсталираното там съвременно фитнес оборудване TRX.

  Идеята беше на доц. Юлиан Карабиберов, д-р, преподавател по кондиционна подготовка в катедра „Лека атлетика“ на Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и директор на Колеж по спорт „Био Фит“- София, който е родом от Пирдоп. Преди 5 години той учредява награда за високи спортни постижения на името на неговия треньор и учител в пирдопската гимназия - г-н Христо Кюркчиев. Идеята на доц. Карабиберов е реализирана с помощта на неговия съученик Красимир Георгиев, който изработва по поръчка захващащия механизъм за оборудването в салона на училището. Цената по изработката му беше поета от фирма Джей Кей Фитнес, а тренировъчните програми, изпълнявани на TRX-съоръжението са изработени от Теодор Колев съвместно с Колеж по спорт „Био Фит“.

                                                                                                                   Доц. Юлиан Карабиберов, д-р   

                                  

Уважаеми колежани - кондиционни треньори,

  Процесът на обучение в Колеж по спорт "Био Фит" е комплексен, както и работата Ви като специалисти - треньори и инструктори. За това бихме искали да насочим вниманието Ви към това, че: 

·         Организмът е система, изградена от 3 основни взаимно свързани подсистеми:

·         обезпечаваща

·         работна

·         командна

·     Мускулните клетки, разглеждани като енергийно–информационни микроструктури на организма, се явяват негов основен компонент, върху чийто функции трябва да се насочи вниманието.

·          Целенасочените тренировъчни натоварвания и в резултат от тях запаметени мускулно-клетъчни вибрации, могат да формират в мускулните влакна специфични молекулярни матрици /белтъчни конфигурации/, явяващи се потенциални носители на съответна тренировъчно-мускулна информация.

                                                                                                   автор: Юлиан Карабиберов

  Едно от изискванията към кондиционният треньор е да познава спецификата на спорта. Само тогава може да подбере подходящите упражнения с положителен пренос на ефективност в този спорт, ако разбира се познава техниките и въздействието на тези упражнения до най-големите подробности. Като пример за итегриране на положителни ефекти от използването на дори съвсем неспецифични средства в подготовката на елитни спортисти, бихме посочили като такъв прилагането на кросово бягане в период на 8 месеца преди спечелването на Олимпийското злато от Мария Гроздева в стрелбата от 25 м. малокалибрен пистолет на игрите в Сидней през 2000 год. Детайлното познаване на спецификата на спорта и ефектите от бяганията за издръжливост ни даде възможност да постигнем забавяне на честотата на сърдечните съкращения при покой, което даде възможност на състезателката да разполага с повече време да стреля между ударите на сърцето и избягване на тремора, следствие на тези сърдечни удари.

                                  

              Защото разполага:

* с най-добре разработените техники на изпълнение на силовите упражнения със свободни тежести и на машини – тези на Американската школа C.O.R.F.I.T., чиито права за използване на територията на Европа притежава колежа (виж приложените документи за това);

* със собствено разработена система за обучение в различните техники на бягането и другите циклични упражнения (виж учебно помагало „Техника на аеробните циклични упражнения", 2017); фитнес (виж учебно помагало „Фитнесът“, 2017) и кондиционна подготовка в спорта (виж учебно помагало „Кондиционната подготовка във волейбола", 2016);

 * със собствено разработена програма на учебно-тренировъчна работа, утвърдена от „Министерството на образованието и науката“. Програмата включва основни тренировъчни форми за двигателно въздействие – превантивно-стабилизиращи и равновесни упражнения, такива за подвижност и гъвкавост, за третиране на миофасциите, за развиване двигателните качества сила, бързина и издръжливост с тежкоатлетически, културистични и лекоатлетически плиометрични и балистични средства. Като краен резултат се постига развиване на ловкостта, характеризираща степента на способност за изява и реализиране на двигателните качества в ежедневието и спорта, чрез използването на специализирани функционално-координационни упражнения. Колежът има собствено разработена блокова схема на планиране на целогодишната подготовка, структурирана на базата на авторски принципи и методи на подготовка.