Правилник за устройството и дейността на ЧПКС „Био Фит“

Актуалната версия на Правилника за устройството и дейността на частен професионален спортен колеж „Био Фит“ може да бъде заредена или изтеглена оттук: