Правилник за устройството и дейността на ЧПКС “Био Фит”

Актуалната версия на Правилника за устройството и дейността на частен професионален спортен колеж “Био Фит” може да бъде заредена или изтеглена оттук: