За колежа

Частен професионален колеж по спорт ‘Био Фит’ е основан през 2008 г. и е вписан в Регистъра на професионалните колежи при МОН на основание Заповед №РД14-344/09.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Спортен колеж Био Фит в регистъра на МОН